Het Ondernemerstestament

Het Ondernemerstestament
Coronavirus: zakelijke keuzes, Notariaat 6 april 2020 3 min. leestijd

Wat gebeurt er met uw onderneming als u (plotseling) komt te overlijden? Wilt u dat uw onderneming wordt voortgezet of juist niet? Wie wilt u dit laten regelen? Neem maatregelen, zodat voor uw nabestaanden duidelijk is wat uw wensen zijn. Een van deze maatregelen is het opstellen van een ondernemerstestament.

 

Wat houdt een ondernemerstestament in?
Een ondernemerstestament is zinvol voor iedereen die een onderneming heeft. Het ondernemerstestament kan worden opgesteld voor bestuurders en aandeelhouders van een B.V. of N.V., maar ook voor de ondernemer die bijvoorbeeld een eenmanszaak heeft. In het ondernemerstestament kunt u uw wensen ten aanzien van uw onderneming opnemen. Denk aan wie uw onderneming mag voortzetten en hoe u omgaat met familieleden die de onderneming níet gaan voortzetten. Indien uw onderneming verkocht dient te worden, wie wijst u aan om dit te regelen?

 

Conflicten voorkomen

Zonder ondernemerstestament kunnen uw nabestaanden met veel vragen achterblijven en kunnen er zelfs conflicten in de familie ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden.

 

Belasting besparen

Indien uw onderneming wordt voortgezet, kan er onder strikte voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze houdt in dat het ondernemingsvermogen (in tegenstelling tot beleggingsvermogen) tot en met een waarde van 1.102.209 euro is vrijgesteld van erfbelasting. Daarboven is 83 procent van de waarde vrijgesteld. Een juist vormgegeven ondernemerstestament kan zorgen voor een optimaal gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, met mogelijk een enorme belastingbesparing als gevolg.

 

Financiële problemen voorkomen

Daarnaast is het goed om stil te staan bij de situatie waarin géén gebruik kan worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, kunnen uw erfgenamen de erfbelasting en inkomstenbelasting dan betalen? Of zijn er maatregelen, zoals bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, nodig?

 

Overige regelingen in het testament
In het testament kunt u uiteraard ook andere regelingen treffen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw vermogen altijd van uw eigen kinderen dient te blijven en niet mag toekomen aan hun partners. Het is mogelijk om vast te leggen dat uw vermogen -ook na het overlijden van uw erfgenamen- in uw familie dient te blijven. Indien u jonge kinderen heeft, is het goed om een regeling over voogdij en bewind te overwegen.

 

Maatwerk
Het opstellen van een ondernemerstestament, is maatwerk. Bij het opstellen ervan is het belangrijk om stil te staan bij een groot aantal aandachtspunten, ook op fiscaal gebied. Deze worden vervolgens vastgelegd in een notariële akte. Het is goed om minimaal één keer per vijf jaar uw ondernemerstestament tegen het licht te houden, zodat de regelingen blijven voldoen aan uw wensen en aan actuele wetgeving en rechtspraak.

 

Maatregelen Coronavirus

Vanwege het Coronavirus heeft VDB Notarissen maatregelen getroffen om de gezondheid van cliënten en medewerkers te beschermen en anderzijds de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.

 

Besprekingen kunnen zowel telefonisch, via Skype of via Windows Teams gevoerd worden. Mochten akten niet door middel van een volmacht kunnen worden ondertekend, dan worden op ons kantoor alle maatregelen van het RIVM in acht genomen. Wij beschikken over ruime spreekkamers waarin een afstand van 1,5 meter aangehouden kan worden tot andere personen en waarin wij glazen schermen hebben geplaatst.

 

Voor vragen en advies over het opstellen van een ondernemerstestament kunt u contact opnemen met Femke Veldhuijzen-Swinkels of Angela Smits-van den Berg.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op