Eindhoven Medical Robotics

Eindhoven Medical Robotics
Blog 8 april 2019 3 min. leestijd

Vaak doen wij ons werk op de achtergrond en treden we niet naar voren. Het past niet bij ons om met ons werk te pronken. Verder zijn privacy en beroepsgeheim sturend. Toch is het leuk om soms wel te vertellen wat we doen. In z’n algemeenheid sturen in processen en klanten meenemen in financiële, fiscale en juridische analyses. We maken financiële overzichten, bekijken fiscale posities, denken mee in bedrijfsstructuren en beoordelen contracten. We kijken mee en doen ook mee. Meestal is dat bij gevestigde bedrijven en soms bij een “game changer”. De afgelopen tijd hebben we een bijdrage kunnen leveren bij Eindhoven Medical Robotics. Dat is een Eindhovense start up, gevestigd op het terrein van TU/e, met grote ambities. 


Wat doet Eindhoven Medical Robotics?


Dit is echte start up onder leiding van een gerespecteerd duo. Prof. Maarten Steinbuch en Anupam Nayak zijn met hun team beeld gestuurde robotsystemen aan het ontwikkelen die behulpzaam zijn bij zeer ingewikkelde precisie operaties door chirurgen. Nu is het opereren met robots niet nieuw maar de mate van precisie en ook de specifieke plaatsen van het lichaam, in dit geval de schedel,  maken dit bijzonder en complex. In het kader van de doorgroei van EMR, zoals het bedrijf afgekort heet, was er behoefte aan nieuwe strategische partners. We noemen ze “angel investors” en dat zijn private personen of partijen die zelf in het bedrijfsleven werkzaam zijn (waren)  en hun vermogen willen aanwenden om nieuwe ondernemingen een kans te geven. Angel investors hebben veel ervaring in bedrijven en een breed netwerk dat ze naast het beschikbaar stellen van vermogen ook aanbieden aan een start up. Dat speelde juist bij EMR.  Gedurende een proces van een jaar bleek er veel interesse vanuit venture capitalist bedrijven, angel investors en ook overheidsfondsen, zowel in Nederland als daarbuiten. De nieuwe partners zijn bewust uit de Brainport regio gekozen. Zij zijn gaan deelnemen in het aandelenkapitaal van EMR. Hun deelname maakt verder onderzoek, groei en doorontwikkeling, samen met ziekenhuizen, mogelijk. In dit geval gaan de partijen elkaar versterken want het ging niet alleen om een financiële injectie maar ook om strategische synergie.


Wat was onze bijdrage?


Wij hebben de directie en (nieuwe) aandeelhouders bijgestaan bij het opzetten van hun structuur en vormgeving van hun participatie. Op onderdelen werkten we hierbij samen met andere (advocaten)kantoren. In het proces dat speelde ging het om zaken als waardering, participatie voorwaarden, fiscale aspecten en het doorgroei scenario met milestones. Het slotakkoord, namelijk hoe de structuur daadwerkelijk is vormgegeven, kwam van onze hand. De structuur is opgezet, de aandeelhouders zijn toegetreden, de financiële en andere voorwaarden staan op papier en enkele werknemers zijn vanwege hun unieke positie in de eigendom betrokken. Dat proces vraagt om precisie. Dat geldt voor robots die ingezet worden bij operaties maar ook voor ons in de vastlegging met meerdere stakeholders. Dat klinkt simpel maar dat is het zeker niet. Financiële, juridische en fiscale aspecten moeten naast de zakelijke propositie en in onderling vertrouwen goed op elkaar zijn afgestemd om de machine te laten draaien. Als dat dan na maanden lukt dan zijn we voldaan. Voldaan omdat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan een mogelijk nieuwe industriële activiteit binnen de Brainport regio. Het doel van EMR is namelijk om wereldspeler in chirurgische robots te worden en binnen 10 jaar tot 1.000 man personeel door te groeien. Bij EMR gaat het over de samenwerking tussen specialisten. Net als bij ons. Bij EMR zijn dat systeem architecten, robotica ingenieurs, klinisch onderzoekers en software ontwerpers. Bij ons is dat de samenwerking tussen belastingadviseurs, advocaten en notarissen in de strategische alliantie. Dit soort opdrachten geven ons een bijzonder goed gevoel en zijn leuk om te delen.


Voor verdere interesse verwijzen wij naar www.emrobotics.com en Linkedin / Twitter / Facebook

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op