Een (staats)steuntje in de rug: openstelling NOW- en TVL-loketten

Een (staats)steuntje in de rug: openstelling NOW- en TVL-loketten
Advocatuur 10 mei 2021

De (voorlopig) laatste aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is afgelopen week opengesteld. Ook is kort daarna de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerst opengesteld voor grote ondernemingen.

Vijfde aanvraagperiode NOW

Op 6 mei 2021 heeft het UWV voor de vijfde en voorlopig laatste keer het loket voor een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de NOW-regeling opengesteld. Loonsubsidie kan nu tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd over de maanden april, mei en juni dit jaar.

 

De huidige NOW 3-regeling kent haar oorsprong in de NOW 1-regeling, die alweer uit maart 2020 dateert. De voorwaarden voor de vijfde aanvraagperiode zijn ten opzichte van de afgelopen aanvraagperiode ongewijzigd gebleven. Werkgevers moeten te maken hebben met ten minste 20% omzetverlies over de subsidieperiode. Zij zullen maximaal 85% van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen, waarvoor in eerste instantie een voorschot van 80% van de tegemoetkoming zal worden verstrekt.

Tegemoetkoming vaste lasten grote ondernemingen

De TVL biedt een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemingen met een omzetverlies van meer dan 30%. Voor Q1 2021 geldt een vast subsidiepercentage van 85%, ongeacht de hoogte van het omzetverlies.


Oorspronkelijk is de TVL enkel in het leven geroepen om mkb-ondernemingen en zzp’ers te ondersteunen, maar de Europese Commissie heeft op 15 maart 2021 haar goedkeuring gegeven om niet mkb-ondernemingen (met meer dan 250 werknemers) ook toe te laten treden tot de regeling.

 

Vanaf vandaag, maandag 10 mei 12:00u, is het mogelijk voor grote ondernemingen om TVL aan te vragen. Via de mkb-toets kunnen ondernemingen toetsen of zij worden aangemerkt als grote onderneming. Voorts is van belang dat er per groep verbonden ondernemingen (concern) slechts één aanvraag kan worden ingediend voor TVL Q1 2021. Dit zorgt er automatisch voor dat ook maar één onderneming per groep kan worden aangemerkt als subsidieontvanger.

 

Om aanspraak te kunnen maken op de TVL, gelden voor grote ondernemingen dezelfde voorwaarden als voor mkb-ondernemingen. Ook gelden er een aantal aanvullende voorwaarden, waaronder een vereist accountantsproduct voor aanvragen ter hoogte van EUR 125.000 of hoger.

 

Mkb-ondernemingen hebben nog tot en met 18 mei 2021 17:00u om de TVL subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor grote ondernemingen geldt een afwijkende aanvraagperiode: zij hebben nog tot 10 juni 2021 17:00u de tijd om hun aanvraag in te dienen.   

Toekomstige subsidieregelingen

Op 1 juli 2021 loopt de huidige NOW-regeling op haar einde, terwijl nog altijd geen nieuwe regeling of verlenging van de huidige regeling is aangekondigd. Minister Koolmees heeft echter wel aangegeven dat het kabinet binnenkort in gesprek gaat over de toekomst van de subsidieregelingen voor ondernemingen in economisch zwaar weer als gevolg van de coronacrisis.

 

Omstreeks 20 mei 2021 wordt dan ook een aankondiging verwacht waarmee de toekomst van deze regelingen zal worden verhelderd. Uiteraard houden wij u van de meest recente ontwikkelingen op de hoogte.

Meer weten over de mogelijkheden om NOW- of TVL-subsidie aan te vragen? Neem dan contact op met Sebastiaan Crauwels via sebastiaancrauwels@vdb-law.nl of via  +31 881 947 760, of met Lieve Holterhues via lieveholterhues@vdb-law.nl of via +31 881 947 748.

 

 

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op