Dividenduitkering in tijden van corona

Dividenduitkering  in tijden van corona
Coronavirus: zakelijke keuzes, Notariaat 26 juni 2020

De meeste bestuurders hebben inmiddels hun jaarrekening opgemaakt, tenzij er in de algemene vergadering uitstel is verleend. De jaarrekening dient vervolgens binnen twee maanden te worden vastgesteld en dan blijkt of er winst is gerealiseerd. Om te bepalen of er winst (dividend) uit kan worden gekeerd, dient men een balanstest te doen.

Balans- en uitkeringstest voor dividenduitkering

In het geval het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves, mag worden besloten om uit te keren. Indien hieraan is voldaan volgt de uitkeringstest. Hierbij wordt getoetst of de onderneming na de uitkering nog in staat is gedurende een jaar na uitkering haar opeisbare schulden te voldoen en is bedoeld om de continuïteit van de onderneming te toetsen.

Aansprakelijkheid bij dividenduitkering

De algemene vergadering besluit tot de winstbestemming. Echter, indien zij besluit tot uitkering van dividend, heeft dit besluit pas gevolgen, indien en zodra het bestuur daaraan haar goedkeuring heeft verleend.

Indien het bestuur deze goedkeuring verleent, terwijl zij wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de onderneming ten gevolge van de dividenduitkering in de financiële problemen zou komen, dan is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de tekorten die ten gevolge van de dividenduitkering zijn ontstaan. Het moment van de uitkering is uiteindelijk bepalend voor het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Dividend uitkeren tijdens de coronacrisis

Bestuurders/ondernemers dienen bij het maken van financiële beslissingen serieus rekening te houden met de gevolgen van coronavirus, kritisch te kijken hoe het coronavirus de onderneming heeft geraakt dan wel nog kan gaan raken voordat er goedkeuring wordt verleend. De huidige omstandigheden kunnen voor bestuurders reden zijn om zich bij het uitvoeren en documenteren van de uitkeringstest bij te laten staan door een (financieel) deskundige.

Let op met dividenduitkeringen wanneer u gebruik maakt van het noodpakket

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de beperkende coronamaatregelen van de overheid. Om ondernemers tegemoet te komen, heeft de overheid een omvangrijk noodpakket met tegemoetkomingen in het leven geroepen. Bij de volgende regelingen wordt de mogelijkheid tot uitkering van dividenden beperkt:

  • Indien het gebruikelijk loon van de DGA wordt verlaagd in verband met omzetdaling door het coronavirus, mag geen dividend worden uitgekeerd en mag de rekening-courantschuld van de DGA aan de vennootschap niet oplopen;
  • Bij aanvraag van de NOW 2.0 (verlening van de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers) moet worden verklaard dat geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht;
  • Bij aanvraag van bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor langer dan drie maanden moet worden verklaard dat geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht.

Hoewel enkel bij bovengenoemde regelingen expliciet is vermeld dat uitkering van dividenden niet is toegestaan, dient men ook bij beroep op andere tegemoetkomingen terughoudend te zijn met dividenduitkering. De noodmaatregelen zijn in het leven geroepen voor ondernemers die door het coronavirus in moeilijkheden komen. Zoals aangekondigd zal misbruik worden bestraft. Desondanks uitkeren van dividend kan een teken zijn van oneigenlijk gebruik van de tegemoetkomingen ofwel in strijd zijn met eerdergenoemde uitkeringstest.

Wil u graag advies inwinnen omtrent het uitkeren van dividend? Neem dan vrijblijvend contact op met specialist ondernemingsrecht en senior kandidaat-notaris Danielle Hahn.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op