De VvE als aanjager van verduurzaming

De VvE als aanjager van verduurzaming
Advocatuur 30 januari 2019 2 min. leestijd

Nederland kiest steeds vaker voor duurzaam. Er worden meer en meer elektrische auto’s verkocht en ook warmtepompen zijn in opkomst. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen is er bij verduurzaming van vastgoed nog veel te winnen.

 

Bij appartementen is vaak de Vereniging van Eigenaars(VvE) verantwoordelijk voor (het mogelijk maken van) verduurzaming. VvE hebben het lastig met duurzame ontwikkeling, zo was recentelijk te lezen. De problemen worden vaak verergerd door verouderde reglementen van de VvE die nog gelden.

 

Ontstaan reglement
Bij iedere splitsing van vastgoed in verschillende appartementen wordt een splitsingsreglement opgesteld en een VvE opgericht waarvan de appartementseigenaren verplicht lid zijn. Het splitsingsreglement wordt veelal gebaseerd op het bij splitsing meest recente modelreglement. Hierna wordt dit reglement eigenlijk niet meer aangepast. Veel oude reglementen hebben geen mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen, etc. Simpelweg omdat dit ten tijde van splitsing nog niet werd voorzien. Deze reglementen staan verduurzaming zodoende in de weg. Er zijn echter initiatieven die hier verandering in willen brengen.

 

Het VvE-besluit
Een werkgroep, mede door de stichting VvE-belang opgericht, heeft een VvE-besluit opgesteld dat ervoor zorgt dat duurzaamheid door de VvE wordt gestimuleerd in plaats van wordt gehinderd. In het besluit zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.


Zo geeft het een appartementseigenaar de bevoegdheid om, zonder toestemming van de VvE, voor eigen rekening een oplaadpunt voor een elektrisch auto te installeren. Ook geeft het de mogelijkheid voor installatie van alternatieve energieopslag, zodat er afgestapt kan worden van stoken op gas.


Naast duurzaamheidsmaatregelen geeft het besluit ook mogelijkheden om in te spelen op de vergrijzing van de samenleving. Maatregelen, zoals aanpassingen voor scootmobiels, kunnen bewoners helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

 

Aanpassing van het VvE-reglement
Het VvE-besluit kan nog zo vooruitstrevend zijn, de splitsingsreglementen moeten hier nog wel op aangepast worden, wil het voorstel écht effectief zijn. Het aanpassen van een splitsingsreglement is een lastige klus waarbij de VvE vaak 80%-100% van de stemmen van haar leden nodig heeft. Dit proces kan verduurzaming in de weg staan.

 

AMvB
De werkgroep heeft daarom voorgesteld om veranderingen in het reglement via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in te voeren. Hierdoor zijn de in dit besluit geregelde vernieuwingen direct van toepassing op alle VvE-reglementen.

 

Om VvE-reglementen via een AMvB aan te passen, dient de huidige wetgeving aangepast te worden. Ook hiervoor heeft de werkgroep een voorstel gedaan. Deze wetswijziging zal op enige punten het Burgerlijk wetboek en het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aanpassen.

 

Zowel het VvE-besluit als het wetsvoorstel zijn gepubliceerd voor consultatie. Ook heeft de werkgroep, ter beproeving van het draagvlak voor beide documenten, maatschappelijke organisaties om een inhoudelijke reactie gevraagd.

 

Conclusie
Het VvE-besluit en de wetswijziging kunnen ruim baan maken voor de verduurzaming van vastgoed. Op de weg naar een duurzamere samenleving is elk steuntje in de rug welkom.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op