De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting

De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting
Advocatuur 23 november 2020

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt: per 1 januari 2021 komt er een vrijstelling voor overdrachtsbelasting voor starters. 

Wanneer kunt u gebruik maken van de startersvrijstelling?

Om een beroep te kunnen doen op de startersvrijstelling moet u als koper aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Bij aankoop van de woning heeft de starter (een natuurlijk persoon) een leeftijd van tussen de 18 en 35 jaar 
  De toepassing van de startersvrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is een van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35, dan betaalt de koper van 35 jaar of ouder alleen over zijn/haar aandeel overdrachtsbelasting (2%).
 2.  De starter heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de startersvrijstelling 
   Heeft u al een eigen woning en gaat u na 1 januari 2021 verhuizen naar een nieuwe koopwoning? Dan kunt   u toch gebruik maken van de startersvrijstelling wanneer u jonger bent dan 35 jaar (en aan de overige   voorwaarden voldoet).
 3. De starter gaat de gekochte woning zelf duurzaam bewoner
  De startersvrijstelling is alleen van toepassing op de verkrijging van woningen die u zelf duurzaam gaat wonen. Bij de verkrijging van vakantiewoningen of beleggingswoningen bestemd voor verhuur, kan er geen gebruik worden gemaakt van de startersvrijstelling.
 4.  Vanaf 1 april 2021 geldt de startersvrijstelling alleen nog voor de verkrijging van woningen waarvan de   waarde lager is dan 400.000 euro 
   In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 is het nog mogelijk om een beroep te doen op   de startersvrijstelling ook al is de waarde van de woning hoger dan 400.000 euro.

Aan bovenstaande voorwaarden moet worden voldaan om het moment van de ondertekening van de akte van levering bij de notaris (op of na 1 januari 2021).

Welke gegevens heeft de notaris bij de overdracht van de woning nodig bij een beroep op de startersvrijstelling?

De koper moet een schriftelijke verklaring afleggen aan de notaris om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling. In deze verklaring verklaart de koper dat:

 • hij of zij zelf duurzaam in de woning zal gaan wonen;
 • hij of zij niet eerder gebruik heeft gemaakt van de startersvrijstelling.

De notaris mag uitgaan van de juistheid van de verklaring (tenzij de notaris weet dat de afgegeven verklaring onjuist is). De belastinginspecteur zal achteraf controleren of de koper aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling heeft voldaan en de afgegeven verklaring juist is. Zo moet de woning minimaal 6 maanden na de overdracht als hoofdverblijf worden gebruikt (tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals overlijden of echtscheiding). Wanneer blijkt dat er niet aan de voorwaarden is voldaan of de woning niet minimaal zes maanden na de verkrijging als hoofdverblijf is gebruikt, zal er een naheffing plaatsvinden van 2% of 8%.

Andere wijzigingen in de overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 zal ook het volgende wijzigen voor de overdrachtsbelasting:

 

 • Het tarief van 2% wordt beperkter toegepast: Het tarief van 2% wordt alleen nog toegepast op de verkrijging van woningen door natuurlijke personen (‘niet-starters’: ouder dan 35) die hebben verklaard zelf duurzaam in deze woning te gaan wonen. Voor alle andere woningen (bijvoorbeeld vakantiewoningen of woningen bestemd voor verhuur) geldt het tarief van 8%.
 • het algemene tarief wordt verhoogd van 6% naar 8%. Het tarief van 8% gaat gelden voor:
  • alle onroerende zaken die niet als woning kwalificeren.
  • verkrijgingen van onroerende zaken door niet-natuurlijk personen.
  • verkrijging van onroerende zaken niet bestemd voor duurzame bewoning door natuurlijke personen.

Heeft u vragen over de startersvrijstelling of de andere wijzigingen in de overdrachtsbelasting? Neem dan contact op met een van de adviseurs van de sectie Vastgoed van VDB Notarissen.  

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op