De regeling Werktijdverkorting is stopgezet, het tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid komt in de plaats

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet, het tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid komt in de plaats
Coronavirus: zakelijke keuzes 19 maart 2020 3 min. leestijd

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet, het tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid komt in de plaats

 

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de reeds bestaande regeling voor werktijdverkorting bezwijkt onder de coronacrisis, en daarom wordt vervangen.

 

De oude regeling werktijdverkorting was oorspronkelijk bedoeld om ongeveer 200 bedrijven per jaar overeind te houden, en daarmee niet toereikend voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven. Inmiddels hebben al ruim 78.000 bedrijven een aanvraag ingediend en is er behoefte aan een andere aanpak. Het kabinet onderkent deze behoefte en komt met een nieuwe regeling genaamd ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’. Op deze manier hoopt de overheid meer werkgevers op een snellere manier financieel tegemoet te kunnen komen.

 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt in de plaats voor de werktijdverkortingsregeling. Het is per direct niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen.

 

Inhoud van de nieuwe regeling

Het NOW is in het leven geroepen om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren waardoor zij hun werknemers met zowel een vast als een flexibel contract kunnen doorbetalen. Na het indienen van de aanvraag ontvangen zij hiervoor een voorschot vanuit het UWV. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, waarna een verlenging van nogmaals 3 maanden mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.

 

De voorwaarden voor werkgevers om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten zijn als volgt:

  • Gedurende de periode waarvoor de werkgever een tegemoetkoming ontvangt mag er geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd voor de medewerkers;
  • De verwachte omzetdaling bedraagt vanaf 1 maart 2020 tenminste 20 procent;
  • Het loon van de werknemers dient volledig te worden doorbetaald.

 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling van het bedrijf. Echter, waar de overheid bij de oude werktijdverkortingsregeling tot maximaal 70 procent van het salaris overnam, wordt dat onder de nieuwe regeling verruimd met maximaal 90 procent.

 

Noodloket

De overheid wil ondernemers die het zwaarst worden getroffen door de coronamaatregelen helpen door middel van het verstrekken van een directe tegemoetkoming in de vorm van een eenmalig vast bedrag. De voorwaarden en precieze invulling hiervan worden op dit moment uitgewerkt en het kabinet komt nog met een lijst met sectoren. Met name bedrijven in de horeca, de culturele sector, de reissector en de evenementenbranche zullen hiervoor in aanmerking komen.

 

Blijf op de hoogte van updates omtrent deze nieuwe regeling!

Aangezien de inhoud van het tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid op dit moment slechts in hoofdlijnen bekend is, verwachten wij op korte termijn meer informatie en advies te kunnen geven op dit gebied. Om deze reden hebben wij een Q&A pagina opgezet welke continu zal worden geüpdatet. Klik hier om naar onze Q&A te gaan.

 

Heeft u nog vragen over de nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten? Neem dan gerust contact op met de arbeidsrechtspecialisten van VDB Advocaten.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op