De Ondernemersvolmacht

De Ondernemersvolmacht
Coronavirus: zakelijke keuzes, Notariaat 6 april 2020 3 min. leestijd

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf (tijdelijk of langduriger) niet meer kunt, bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte? Neem maatregelen en zorg ervoor dat de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd blijft. Een van deze maatregelen is het opstellen van een ondernemersvolmacht.

 

Wat houdt een ondernemersvolmacht in?
Een ondernemersvolmacht is zinvol voor iedereen die een onderneming heeft. De ondernemersvolmacht kan worden opgesteld voor bestuurders en/of aandeelhouders van een B.V. of N.V., maar ook voor de ondernemer die een eenmanszaak heeft. ook een bestuurder van een (familie)stichting of een stichting administratiekantoor kan baat hebben bij een ondernemersvolmacht.

 

U wijst in deze volmacht één of meer personen aan die namens u de onderneming voortzetten, voor het geval u door ziekte, coma, afwezigheid of welke oorzaak dan ook niet meer in staat bent om het bedrijf te besturen. De volmacht omvat alle handelingen die nodig zijn om de onderneming draaiend te houden. De volmacht kan worden afgegeven aan één of meer personen. Indien u een volmacht aan meerdere personen afgeeft, kunt u bepalen of deze personen zelfstandig of gezamenlijk bevoegd zijn. Het is ook mogelijk om op te nemen dat de gevolmachtigden bepaalde handelingen zelfstandig mogen verrichten, maar dat zij voor ingrijpende beslissingen gezamenlijk moeten handelen.

 

Het levenstestament
In de ondernemersvolmacht kunt u ook een volmacht voor uw privézaken regelen en daarnaast nog andere wensen vastleggen, bijvoorbeeld op medisch gebied. De ondernemersvolmacht kan dus deel uitmaken van een levenstestament.

 

Maatwerk
Het opstellen van een ondernemersvolmacht, of het levenstestament, is maatwerk. Bij het opstellen ervan is het belangrijk om stil te zijn bij een aantal aandachtspunten. Deze worden vastgelegd in een notariële akte. Door de tussenkomst van de notaris is het voor iedereen duidelijk dat de volmacht is opgesteld door een ondernemer die wist wat hij deed en wilsbekwaam was. De volmacht wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register. Hierin wordt bijgehouden wie een volmacht/levenstestament heeft opgesteld en bij welke notaris. Alleen notarissen kunnen het register inzien.

 

Maatregelen Coronavirus

Vanwege het Coronavirus heeft VDB Notarissen maatregelen getroffen om de gezondheid van cliënten en medewerkers te beschermen en anderzijds de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.

 

Besprekingen kunnen zowel telefonisch, via Skype of via Windows Teams gevoerd worden. Mochten akten niet door middel van een volmacht kunnen worden ondertekend, dan worden op ons kantoor alle maatregelen van het RIVM in acht genomen. Wij beschikken over ruime spreekkamers waarin een afstand van 1,5 meter aangehouden kan worden tot andere personen en waarin wij glazen schermen hebben geplaatst.

 

Voor vragen en advies over het opstellen van een ondernemersvolmacht kunt u contact opnemen met Femke Veldhuijzen-Swinkels of Angela Smits-van den Berg.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op