Coronarechtspraak – werkneemster ontslagen vanwege LinkedIn berichten over kritiek op vaccinatiebeleid werkgever

Coronarechtspraak – werkneemster ontslagen vanwege LinkedIn berichten over kritiek op vaccinatiebeleid werkgever
Advocatuur 28 oktober 2021

De arbeidsovereenkomst van een zorgmedewerkster is door de kantonrechter Arnhem op grond van verwijtbaar handelen ontbonden. Aanleiding hiervoor waren verschillende berichten die de medewerkster op haar LinkedIn profiel had geplaatst, waarin zij zich kritisch uitliet over het vaccinatiebeleid van haar werkgever.

Context

Werkneemster was in dienst bij een zorginstelling die gespecialiseerd is in complexe (ouderen)zorg en gedragsproblematiek. De zorginstelling volgt het landelijk beleid voor bestrijding van de coronapandemie, ook op het punt van vaccineren. Dit heeft tot gevolg dat de zorginstelling ernaar streeft om haar personeel en cliënten te vaccineren.

 

Eind 2020 werd bekend bij de zorginstelling dat haar werkneemster kritische berichten over het (landelijke) corona- en vaccinatiebeleid op haar LinkedIn-profiel plaatste. De werkneemster trekt onder andere de ernst van de coronapandemie in twijfel en waarschuwt voor de gevaren van vaccineren tegen het coronavirus. Zij merkt het toedienen van vaccinaties aan als een oorlogsmisdaad, omdat het zou gaan om een experimenteel – en niet wetenschappelijk bewezen – vaccin. Bovendien schrijft zij dat er een geheime lucratieve deal zou zijn gesloten tussen de overheden en farmaceutische industrie. Van belang hierbij is dat op het LinkedIn-profiel van werkneemster stond dat zij werkzaam was bij de zorginstelling.

 

Ook intern is de werkneemster kritisch ten aanzien van het vaccinatiebeleid. Zo verzoekt zij de Raad van Advies van werkgever om het corona- en vaccinatiebeleid te herzien.

 

Naar aanleiding van de kritische berichten gaat de zorginstelling met de werkneemster in gesprek. Werkgever is van mening dat de uitlatingen op LinkedIn haaks staan op het beleid van de zorginstelling en dat de berichten schadelijk voor haar zouden kunnen zijn. Werkgever beschouwt LinkedIn – in tegenstelling tot Facebook en Twitter - als een professioneel netwerk, waarbij tevens een zekere professionaliteit van werkneemster mag worden verwacht. Werkgever verzoekt werkneemster (mede) daarom ook om geen berichten meer te plaatsen op LinkedIn inzake het corona- en/of vaccinatiebeleid.

 

Ondanks meerdere gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen partijen, stopt werkneemster niet met het uiten van haar mening inzake het corona- en vaccinatiebeleid op LinkedIn. Zij plaatst zelfs een video waarin een link wordt gelegd tussen de coronapandemie en de situatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Oordeel kantonrechter

Evident is dat werkneemster geen gehoor geeft aan het verzoek van haar werkgever. De zorginstelling voelt zich dan ook genoodzaakt om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.

 

De kantonrechter is van mening dat de LinkedIn-berichten die werkneemster heeft geplaatst voor een groot deel geoorloofd zijn. De berichten waren bedoeld voor werkneemster om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Op grond van haar vrijheid van meningsuiting is het niet mogelijk voor werkgever om haar werkneemster hierin te beperken.

 

Echter, werkneemster heeft mensen ook persoonlijk aangesproken en oorlogsmisdadigers genoemd. De kantonrechter stelt dat werkneemster in deze berichten over de schreef is gegaan, aangezien de berichten niet meer gematigd, opiniërend en gericht op kennisdeling of uitwisseling van standpunten waren. Bovendien waren voornoemde berichten schadelijk voor de zorginstelling en kwetsend voor collega’s die meewerkten aan het beleid. Ondanks de vrijheid van meningsuiting aan de kant van werkneemster, is de kantonrechter van mening dat de berichten in strijd zijn met het goed werknemerschap.

 

De kantonrechter oordeelt dan ook dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd om het dienstverband voort te zetten en ontbindt de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen aan de kant van werkneemster. Nu het geen ernstig verwijtbaar handelen betreft, heeft werkneemster recht op de wettelijke transitievergoeding.

Tot slot

Deze uitspraak van de kantonrechter Arnhem laat zien dat een essentieel grondrecht als de vrijheid van meningsuiting ook haar grenzen heeft. Werknemers dienen zich te allen tijde als goed werknemer te gedragen.

 

Meer weten over de vrijheid van meningsuiting van werknemers op social media kanalen? Neem dan vrijblijvend contact op met Lieve Holterhues via +31 881 947 748 of stuur een e-mail naar lieve.holterhues@vdb-law.nl.

 

 

 

 

 

 

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op