Corona en de AVG

Corona en de AVG
Advocatuur, Coronavirus: zakelijke keuzes 20 maart 2020 3 min. leestijd

Er komt veel op werkgevers af momenteel. Eerste zorg en prioriteit is de veiligheid en gezondheid van werknemers en tegelijkertijd zorgen dat de financiële schade voor de onderneming zoveel als mogelijk beperkt blijft. Hoewel het hier om een buitengewone situatie gaat is ook bij de bestrijding van het coronavirus de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) onverminderd van kracht, zo heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) deze week bekendgemaakt edpb.europa.eu. De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacy toezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de AVG.

 

De EDPB benadrukt dat de AVG geen belemmering vormt voor maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De AVG voorziet in wettelijke grondslagen om werkgevers in staat te stellen persoonsgegevens te verwerken in het kader van epidemieën, zonder dat daarvoor de toestemming van de betrokkene nodig is. Met name in arbeidsrelaties is toestemming vrijwel altijd problematisch omdat deze niet vrijelijk gegeven kan worden. Grondslagen om persoonsgegevens te verwerken buiten toestemming zijn (i) als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor werkgevers om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of om (ii) vitale belangen te beschermen of (iii) om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting. De EDPB lijkt dus de nodige ruimte te zien voor werkgevers.

 

Naast de EDPB zijn verschillende Europese privacy toezichthouders - ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)- ook zelf met guidance gekomen over hoe om te gaan met de persoonsgegevens van werknemers, en in beperkte mate van bezoekers en klanten. Ondernemingen die in meerdere landen actief zijn moeten in het achterhoofd houden dat de guidance per land en toezichthouder kan verschillen. Niet alle toezichthouders zitten op 1 lijn. De AP bijvoorbeeld is relatief beperkt (en strikt) als het gaat om richtlijnen voor werkgevers autoriteitpersoonsgegevens.nl. Andere toezichthouders die ook guidance hebben verstrekt zijn onder meer de ICO uit Engeland ico.org.uk en de Gegevensbeschermingsautoriteit in België gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Het feit dat er zoveel guidance is op dit vlak geeft al aan dat toezichthouders het belangrijk vinden dat ondernemingen ook in deze tijd op zorgvuldige wijze met de privacyregels omgaan.

 

Wat we werkgevers in dit kader vooral mee willen geven is de AVG in dit verband niet als een onoverkomelijke hindernis te zien. Er is meer mogelijk dan u denkt en in het kader van goed werkgever- en goed werknemerschap moet het mogelijk zijn om elkaar op passende wijze te informeren met inachtneming en respect voor de privacy van de werknemer. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft evenwel aangegeven begrip te hebben dat organisaties in deze hectische tijden veel aan hun hoofd hebben en heeft aangegeven zich soepel te zullen opstellen in het toezicht op de naleving van de privacyregels autoriteitpersoonsgegevens.nl/nieuws.

 

Meer weten? Neem contact op met ons privacy team.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op