Aandeelhouder en/of bestuurder in deze crisistijd? Gedacht aan calamiteiten?

Aandeelhouder en/of bestuurder in deze crisistijd? Gedacht aan calamiteiten?
Coronavirus: zakelijke keuzes, Notariaat 6 april 2020 4 min. leestijd

De vraag hoe u uw bedrijf gaande houdt, is helaas in deze crisistijd aan de orde van de dag. U wilt genoeg inkomen genereren, voor u zelf maar ook voor uw medewerkers. Continuïteit betekent echter niet alleen financiële continuïteit maar ook bedrijfscontinuïteit. Kan uw bedrijf doorgaan als u niet meer in staat bent als bestuurder van een onderneming uw taak te vervullen? Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen de statuten van uw BV of NV bepalen dat de overige bestuurders uw rol dan waarnemen. Maar wat gebeurt er al u enig bestuurder bent of alle bestuurders onverhoopt ziek worden? Hebt u nagedacht over wat er in zo’n geval moet gebeuren? Kan iemand meteen uw rol of die van het gehele bestuur overnemen?

 

In beginsel is de oplossing eenvoudig, de aandeelhouders benoemen bij uitval van één of alle bestuurders een of meerdere nieuwe bestuurders. Helaas kan hier wel wat tijd over heen gaan voordat een of meer van deze nieuwe bestuurders gevonden zijn, én benoemd zijn. Algemene vergaderingen moeten worden uitgeschreven en de normale regels bij een benoeming moeten worden nageleefd, denk bijvoorbeeld aan de rechten van een ondernemingsraad. En wat te denken als u enig aandeelhouder én bestuurder bent? De mogelijkheid tot benoeming van een nieuwe bestuurder indien u geheel niet bij machte bent, is niet mogelijk, tenzij u een ondernemersvolmacht hebt gemaakt. Deze tijd is kostbaar in de huidige crisis, en deze situatie voorkomen is beter dan genezen.

 

Vervanger aanwijzen

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing! Indien uw onderneming is vormgegeven door middel van een N.V. of B.V. kunt u via een regeling in de statuten ten aanzien van belet (bijv. ziekte) of ontstentenis (niet meer in functie (kunnen) zijn door overlijden) maatregelen treffen. Deze regeling houdt in dat u vooraf al een vervanger kunt aanwijzen zonder de hiervoor kort omschreven benoemingsprocedure te doorlopen. De aandeelhouder(s) kan/kunnen hiertoe binnen of buiten vergadering besluiten.

 

De belet- of ontstentenisregeling is bedoeld als tijdelijke maatregel. Duurt de periode te lang dan dienen opvolgende bestuurders te worden benoemd. Binnenkort dienen ook de statuten van een coöperatie, vereniging en stichting in een dergelijke regeling te voorzien.

 

Maar vervangt iemand u ook als aandeelhouder?

Bent u aandeelhouder van een onderneming dan is het tevens raadzaam om een ondernemersvolmacht op te stellen. Door een vervanger in het bestuur te benoemen, regelt u dat het besturen van uw onderneming door kan gaan. Eventuele beslissingen die u als aandeelhouder dient te nemen, komen bij uitval door ziekte of overlijden stil te staan. Indien er meerdere aandeelhouders binnen uw onderneming zijn, kunnen vergaderingen nog steeds worden bijeengeroepen en digitaal worden gehouden, maar uw stem kan niet worden uitgeoefend, omdat u niet in staat bent op dat moment een volmacht af te geven. Bent u enig aandeelhouder van uw onderneming, dan is de situatie nog vervelender omdat er in dat geval in het geheel geen besluit door de aandeelhouder kan worden genomen. Het is dan ook goed om juist in deze tijd extra aandacht te besteden aan een ondernemersvolmacht en ondernemerstestament. Onze diensten kunnen wij ook in deze periode nog steeds verlenen. 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie, heeft u vragen over de maatregelen die u kunt nemen of wilt u advies of hulp bij de te nemen maatregelen? Neem dan contact op met een van onze specialisten, of kijk op onze speciale Coronadesk.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op