mr. Silvia Vinken
Advocatuur

Silvia Vinken is advocaat en adviseert en procedeert over mededingings- en privacyvraagstukken in brede zin. Zij heeft meerdere ondernemingen succesvol bijgestaan in procedures tegen de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Silvia heeft meerdere ondernemingen begeleid met het opzetten en uitrollen van compliance programma's en geeft regelmatig compliance trainingen en cursussen. Daarnaast verricht Silvia voor ondernemingen (preventieve) compliance en integriteitsonderzoeken.

 

Voor zij werd beëdigd tot advocaat (2007) is zij zeven jaar werkzaam geweest bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (thans de ACM).

Silvia is gecertificeerd Information Privacy Professional Europe (CIPP/E) en co-auteur van de handboeken 'Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 46 checklists' (Berghauser Pont Publishing, 2018) en 'Distributieovereenkomsten, EU-Belgie-Nederland' (Larcier, 2018).

Binnen VDB is Silvia werkzaam als advocaat op het gebied van Compliance & Fraude, Privacy- en mededingingsrecht.

 

Silvia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • ICT-recht
  • Privacy recht

Op grond van deze registratie is Silvia verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Discipline:
Advocatuur
Specialisaties:
Privacy-, IT- en IE-recht, Mededingingsrecht, Compliance en Fraude
Vestiging:
Waalre
E-mail:
silvia.vinken@vdb-law.nl
Telefoon:
+31 (0)88 - 194 8422