Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Notariaat 28 mei 2019 5 min. leestijd

In 2016 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de regels omtrent bestuur en toezicht voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verduidelijken en te uniformeren. Op het wetsvoorstel is sindsdien veel commentaar en kritiek gekomen, met name het feit dat de uniformering geen recht zou doen aan het onderscheid tussen de verschillende rechtspersonen.

 

Nadat het wetsvoorstel enige tijd stil heeft gelegen is het weer terug van weggeweest en is het volop in behandeling bij de Tweede Kamer. Recent zijn er de ‘Nota naar aanleiding van het nader verslag’ en de ‘Tweede nota van wijziging’ verschenen, waarna een gewijzigd voorstel van wet is ingediend.

 

Uniforme regels

Oorspronkelijk beoogde het wetsvoorstel de regels voor het bestuur en toezicht van rechtspersonen te uniformeren door deze op te nemen in het algemene gedeelte van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en de regels zoals opgenomen bij de afzonderlijke rechtspersonen te schrappen. Dit voorstel is teruggedraaid, waardoor aparte regels van bestuur en toezicht voor de afzonderlijke rechtspersonen zullen worden gehandhaafd. Op deze manier is het mogelijk per soort rechtspersoon afwijkende regels op te nemen. Daarnaast gelden er voor verschillende soorten rechtspersonen ook aanvullende sectorale wetten en governancecodes.

 

Voorgestelde wijzigingen ten aanzien van stichtingen en verenigingen

Een aantal van de in het herziene wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen ten aanzien van stichtingen en verenigingen hebben betrekking op:

 

  • mogelijkheid tot meervoudig stemrecht van bestuurders en commissarissen;
  • regeling voor tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen;
  • belet en ontstentenis regeling is niet langer wettelijk verplicht;
  • mogelijkheid tot het instellen van een one-tier board; en
  • wettelijke basis voor het instellen van de raad van commissarissen.

 

Status

Het wetsvoorstel is thans in behandeling bij de Tweede Kamer. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen. In de tussentijd kunt u bij ons terecht voor nader advies.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.