Update wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Update wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
Notariaat 25 maart 2020 2 min. leestijd

In 2016 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de regels omtrent bestuur en toezicht voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verduidelijken en sluit hiervoor aan bij de reeds bestaande regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) en naamloze vennootschappen (NV).

 

Tweede Kamer

Nadat het wetsvoorstel enige tijd heeft stilgelegen is het op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

 

Eerste Kamer

Op 3 maart 2020 heeft het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid plaatsgevonden. Het voorlopig verslag hiervan is (op dit moment) in bewerking.

 

Kernpunten

In het wetsvoorstel zijn onder meer de volgende kernpunten opgenomen:

  • Een wettelijke grondslag voor het instellen van een raad van commissarissen bij verenigingen en stichtingen;
  • Een wettelijke grondslag om bij alle rechtspersonen te kiezen voor een one-tier board (het zogenaamde monistische bestuurssysteem);
  • Een regeling met betrekking tot het maximaal door een bestuurder en/of commissaris uit te brengen stemmen (beperking meervoudig stemrecht);
  • De statuten dienen te voorzien in een regeling voor belet- en ontstentenis van een bestuurder en/of commissaris;
  • Wijziging/introductie tegenstrijdig belang-regeling voor bestuurders en/of commissarissen voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.
     

Actie

Invoering van het wetsvoorstel heeft tot gevolg dat de statuten van een bestaande stichting, vereniging of coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in een aantal situaties dienen te worden aangepast. Wij adviseren u om - na inwerkingtreding van het wetsvoorstel - te laten beoordelen of uw statuten nog voldoen. Wij zijn u hierbij uiteraard graag van dienst.

 

Vragen of meer informatie?

Indien u vragen heeft of meer wilt weten over het wetsvoorstel, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Nuijten-Greveling.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.