Servicekosten Airbnb in strijd met de wet

Servicekosten Airbnb in strijd met de wet
Advocatuur 25 maart 2020 3 min. leestijd

In de recente uitspraak van 9 maart 2020 heeft de rechtbank Amsterdam zich gebogen over de vraag of de handelswijze van Airbnb in strijd is met de Nederlandse wet. De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Airbnb overtreedt de wet door zowel bij de klanten als woningverhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen.

 

Dienen van twee heren

Volgens de rechtbank Amsterdam treedt Airbnb met haar platform op als bemiddelaar. Voor bemiddeling gelden in Nederland echter specifieke regels. Zo is het volgens de wet in beginsel verboden om als bemiddelaar op te treden namens twee partijen die met elkaar een overeenkomst willen sluiten. Het optreden namens twee partijen wordt ook wel ‘dienen van twee heren’ genoemd. Dit verbod dient te voorkomen dat er onnodig belangenconflicten ontstaan (bijvoorbeeld in de makelaardij). Het dienen van twee heren is alleen toegestaan, indien de afspraken zo nauwkeurig vaststaan dat belangenverstrengeling is uitgesloten.

 

Werkt de bemiddelaar in de verhuur van ‘woonruimte’ dan is het niet toegestaan om ‘loon’ (bemiddelingskosten) te vragen van de huurder. Een bemiddelaar mag wel een vergoeding vragen aan de verhuurder. De wet bepaalt dus dat het niet is toegestaan om bij de verhuur van woonruimte dubbele bemiddelingskosten te innen. Deze regels zijn van dwingend recht en hier kan dus niet van worden afgeweken.

 

Handelswijze Airbnb

Airbnb is een platform waarmee huizen, kamers in huizen en appartementen voor een lange of korte periode worden verhuurd aan (voornamelijk) consumenten. Op het platform biedt Airbnb een overzicht aan van accommodaties van verschillende verhuurders.

 

Voor het boeken van een accommodatie brengt Airbnb een [€ X] bedrag aan ‘Airbnb-servicekosten’ in rekening bij de huurder. Daarnaast moeten de verhuurders van de accommodatie bij een succesvolle boeking een deel van de huursom afdragen aan het bedrijf. 

 

Deze afdracht en de servicekosten kunnen worden aangemerkt als bemiddelingskosten. Omdat Airbnb dus zowel bij huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening brengt, overtreedt het bedrijf de wet.

 

Conclusie

De vraag of het platform Airbnb door haar handelswijze in strijd handelt met dwingend recht stond al langere tijd ter discussie. De rechtbank Amsterdam heeft met deze uitspraak hierin eindelijk een knoop doorgehakt. Interessant is ook dat de rechtbank met deze uitspraak nadrukkelijk de deur open zet voor andere consumenten om (in de afgelopen drie jaar betaalde) servicekosten terug te vragen van Airbnb.

 

Hoe dan ook is het laatste over deze zaak nog niet gezegd. Airbnb heeft namelijk aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak.

 

Heeft u ook servicekosten betaald aan Airbnb of heeft u een juridische vraag hierover? Neem dan gerust contact op met onze vastgoedspecialisten.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.