Ook een WhatsApp-bericht is een daad van bekendheid

Ook een WhatsApp-bericht is een daad van bekendheid
Advocatuur 16 augustus 2019 3 min. leestijd

Het Hof Amsterdam heeft op 21 mei 2019 een uitspraak gedaan waarin zij oordeelde dat een WhatsApp-gesprek als een daad van bekendheid kan worden aangemerkt. In dit artikel zal eerst worden uiteengezet wat verstek en verzet inhoudt, waarna er vervolgens wordt ingegaan op de hierboven genoemde uitspraak.

 

Verstek en verzet

Indien de gedaagde niet verschijnt in een procedure, dan verleent de rechter – in de meeste gevallen - verstek. De vordering wordt dan doorgaans, bij gebrek aan verweer, volledig toegewezen. De gedaagde heeft dan vanaf de datum van het vonnis vier weken om in verzet te gaan en alsnog verweer te voeren. Verstek wordt niet verleent wanneer de rechter van oordeel is dat de vordering onrechtmatig of ongegrond is.

 

De periode van vier weken gaat in vanaf, zover hier van belang, het moment dat er door de veroordeelde een daad van bekendheid is gedaan. Deze ingangsdatum is van belang in onderhavige uitspraak.

 

De uitspraak

Partij X is bij verstekvonnis veroordeeld tot het gebruik van speelautomaten van partij Y in zijn buurtcafé, en het verwijderen van concurrerende automaten. Hierna stuurt Y een WhatsApp-bericht naar X met het vonnis in pdf-bijlage en een korte toelichting. X reageert: “Nou ik denk van niet” “Ik ben in buitenland” “Als ik kom zien we wel”. Nadat Y aangeeft dwangsommen te vorderen, antwoordt X: “Ga je gang” “We zien wel” “Okeeee”.

 

10 weken na het vonnis gaat X in verzet, maar hij wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij te laat is. X gaat in beroep. Het Hof overweegt: X is door Y op de hoogte gesteld van het bestaan en de hoofdlijnen van het vonnis. Hierop heeft X gereageerd. Nu X ingaat op het bericht van Y, verricht hij een handeling waaruit bekendheid met de eiser en met een belangrijk deel van de vordering en veroordeling, ondubbelzinnig blijkt. Dit is een daad van bekendheid. Of X de pdf‑bijlage heeft geopend kan daarom in het midden blijven. Het Hof bekrachtigd de uitspraak van de rechtbank: X was te laat.

 

Het is daarom van belang om bewust te zijn dat het reageren op een WhatsApp-bericht reeds een daad van bekendheid kan zijn, zelfs al is het vonnis niet gelezen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Edwin van Rijn

Terug