Inbreuk op recht van privacy voor stichtingen en verenigingen

Inbreuk op recht van privacy voor stichtingen en verenigingen
Notariaat 27 november 2019 3 min. leestijd

Mogelijk zullen diverse stichtingen en verenigingen op grond van een conceptwetsvoorstel (genaamd ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’) donaties van ten minste €15.000,-- dienen te registreren. Gaat dit mogelijkerwijs ook voor uw stichting of vereniging gelden?

 

Voor wie geldt de verplichting tot registratie?

De verplichting gaat gelden voor maatschappelijke organisaties, waarmee bedoeld worden stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen (dan wel naar buitenlands recht opgerichte vergelijkbare juridische entiteiten, die in Nederland duurzaam activiteiten uitoefenen). 

 

Wanneer geldt de verplichting tot registratie?

Het dient een donatie van minimaal €15.000,-- te betreffen. Ook bij donaties in natura met een waarde vanaf genoemd bedrag, zal een registratieplicht gelden. De regeling kan niet worden omzeild, bij meer dan één donatie van één zelfde gever in één kalenderjaar, die samen ten minste €15.000,-- bedragen. Elke donatie wordt afzonderlijk geregistreerd.

Subsidies betreffen geen donaties in de zin van het conceptwetsvoorstel (erfenissen daarentegen waarschijnlijk wel).

 

Waar zal de registratie plaatsvinden en wat wordt geregistreerd?

In het donatieoverzicht wordt door de bestuurders van de desbetreffende organisatie geregistreerd: het bedrag van de donatie, de naam en de woonplaats van de donateur en de datum van de donatie. De registratie dient binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar via de website te worden gepubliceerd. Indien er geen website aanwezig is dient openbaarmaking via de Kamer van Koophandel plaats te vinden.

 

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Maatschappelijke organisaties waar de Wet financiering politieke partijen op van toepassing is, worden uitgezonderd. Ook andere organisaties kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vrijgesteld, maar het is nog onbekend op welke wijze deze vrijstellingsmogelijkheid wordt geconcretiseerd.

 

Daarnaast blijft op verzoek van een maatschappelijke organisatie openbaarmaking van de gegevens van een donateur achterwege, indien dit naar het oordeel van de Minister voor Rechtsbescherming gelet op het belang van de veiligheid van die donateur noodzakelijk is.

 

Status conceptwetsvoorstel

Let op: het conceptwetsvoorstel betreft een voornemen van de wetgever (het is nog niet zeker of het concept zal leiden tot een wetsvoorstel en uiteindelijk zal worden ingevoerd als wet). Of en wanneer het conceptwetsvoorstel naar wetsvoorstel en vervolgens naar wet gaat is thans onbekend.

 

Overigens creëert het conceptwetsvoorstel ook een publicatieplicht voor stichtingen van de balans en staat van baten en lasten (dit is buiten beschouwing gebleven in dit artikel).

 

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.