Het coronavirus en haar invloed op het vastgoed: wat kunt u doen als ondernemer?

Het coronavirus en haar invloed op het vastgoed: wat kunt u doen als ondernemer?
Advocatuur, Coronavirus: zakelijke keuzes 13 maart 2020 5 min. leestijd

De wereld is in de ban van het coronavirus. In Nederland neemt het aantal nieuwe besmettingen nog steeds toe en begint het virus zijn grip te krijgen op de samenleving: mensen werken vanuit huis, scholen blijven (gedeeltelijk) dicht en er heerst onrust onder reizigers na een door de Verenigde Staten ingesteld inreisverbod voor 26 Europese landen, waaronder Nederland. Het kabinet heeft verscherpte maatregelen genomen die voor heel Nederland gelden. Deze zullen naar verluidt tot 1 april 2020 gelden.

 

Ook de vastgoedsector begint de impact van de verspreiding van het virus en de angst voor de economische gevolgen ervan te voelen. De economische gevolgen van het virus zullen er onder andere voor zorgen dat de hypotheekrente nog een tijd laag zal blijven. Ook de huizenmarkt ondervindt hinder, ondanks dat veel processen rondom het kopen van een huis digitaal kunnen verlopen. Het laten taxeren of het bezichtigen van een woning is in het licht van de afgegeven adviezen om thuis te blijven namelijk niet meer zo vanzelfsprekend. Makelaarsorganisatie NVM heeft deze week al laten weten dat de Open Huizendag van zaterdag 28 maart a.s. geen doorgang zal vinden. De NVM laat weten: “Met de huidige krapte op de woningmarkt is de verwachting dat de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart weer veel mensen een woning zouden willen bekijken. De NVM vindt dat nu, met het toenemend aantal besmettingen in ons land, niet verantwoord.” Met het oog op de situatie worden er veelal creatieve oplossingen bedacht. Sommige makelaars bieden op dit moment de mogelijkheid om woningen te bezichtigen via livestreams op Facebook en Whatsapp en er wordt voor gezorgd dat koopaktes volledig digitaal kunnen worden ondertekend.

 

Woensdagavond 11 maart 2020 maakte de Italiaanse president Guiseppe Conte bekend dat Italië landelijk bijna al haar winkels sluit om zo de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Slechts supermarkten, apotheken en levensmiddelenwinkels blijven nog open. Ondanks dat deze noodsituatie in Nederland nog niet aan de orde is, vangt de horecabranche al harde klappen. Reserveringen worden massaal afgezegd en er komen ook geen nieuwe boekingen meer bij. Maar wie draait er nu op voor de kosten als gevolg van het sluiten van bedrijfspanden en het annuleren van reserveringen?

 

Schadevergoeding bij het annuleren van reserveringen

Als gevolg van de angst voor het coronavirus worden ondernemers in de horecabranche geconfronteerd met o.a. lege restaurants, lege zalen en hotelkamers. Bij veel hotels zijn meer dan de helft van de boekingen van de komende weken geannuleerd en de schade loopt op tot in de duizenden euro’s.  Dit roept dan ook de vraag op voor wiens risico deze kosten komen, en of er eventueel een recht op schadevergoeding bestaat. Voor het antwoord op deze vraag zal naar de inhoud van de overeenkomst en eventueel de algemene bepalingen moeten worden gekeken. De hoofdregel uit artikel 6:74 lid 1 BW is dat een recht op schadevergoeding bestaat indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, tenzij de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan een schuldenaar niet worden toegerekend indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW). Voor een geslaagd beroep op overmacht is vereist dat de tekortkoming niet te wijten is aan schuld van de debiteur, noch voor diens risico behoort te blijven. De verspreiding van het coronavirus betreft een niet-voorzienbare situatie en degene die zijn of haar reservering niet nakomt en annuleert vanwege het coronavirus kan daarom over het algemeen geen verwijt worden gemaakt. Echter, zal afhankelijk van de omstandigheden van het geval per situatie moeten worden beoordeeld wat de gevolgen zijn van een annulering. Indien u advies nodig heeft met betrekking tot annuleringen als gevolg van het coronavirus, kunt u voor een advies op maat terecht bij de specialisten van VDB Advocaten.

 

 

Huurprijsvermindering en schadevergoeding

Wanneer de verspreiding van het coronavirus in Nederland blijft aanhouden, is het denkbaar dat de overheid meer intensieve maatregelen gaat nemen. Dit kan op termijn betekenen dat, net zoals in Italië en België, bepaalde publieke locaties moeten worden gesloten. Wanneer als gevolg van het coronavirus de exploitatie van een bedrijfspand wordt verboden, al dan niet op last van de overheid, roept dit de vraag op of een huurder aanspraak kan maken op schadevergoeding of huurprijsvermindering.

 

Voor beantwoording van de vraag of een huurder recht heeft op schadevergoeding dient te worden beoordeeld of er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW. Een gebrek is een staat of eigenschap van het gehuurde of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde de huurder niet het genot geeft dat hij mocht verwachten. Verwachting is dat niet snel sprake zal zijn van een gebrek, aangezien er in principe niks mis is met het gehuurde object zelf. De concrete uitkomst zal echter afhangen van de omstandigheden van het geval en er moet worden gekeken naar hetgeen partijen hebben afgesproken in de huurovereenkomst en de algemene bepalingen. U kunt deze aan ons voorleggen om uw positie te bepalen. De huurrechtspecialisten van VDB Advocaten adviseren u graag over uw mogelijkheden.

 

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.