Hennepteelt en verhuur (deel II)

Advocatuur 9 oktober 2019 3 min. leestijd

In dit deel van hennepteelt voor eigen gebruik wordt, in tegenstelling tot het eerdere deel, het civielrechtelijke traject bij een huursituatie aan de hand van een recentelijke uitspraak besproken. Indien er in een gehuurde woning dan wel bedrijfspand drugs wordt geconstateerd, kan de burgemeester, zoals in deel 1 besproken, in beginsel overgaan tot sluiting van het gehuurde. Indien de burgemeester overgaat tot deze sluiting dan kan de verhuurder in beginsel de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden (dit is geregeld in de wet: artikel 7:231 lid 2 BW).

 

Als de burgemeester besluit dat er geen sluiting plaatsvindt, maar de verhuurder evengoed de huurovereenkomst wenst te beëindigen, dient hij eerst langs de rechter te gaan (artikel 7:231 lid 1 BW). De verhuurder kan de huurovereenkomst dan in beginsel doen eindigen door de huurovereenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Aangezien bij opzegging een opzegtermijn dient te worden gehanteerd, is ontbinding in dit geval de meest gangbare weg om de huurovereenkomst te doen eindigen.

 

Eenenvijftig hennepplanten voor eigen gebruik 

In deel 1 is al besproken dat in beginsel een hoeveelheid van vijf hennepplanten als hoeveelheid

voor eigen gebruik wordt aangemerkt. In een recentelijke uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam zijn in een gehuurde woning 51 hennepplanten aangetroffen. Verhuurder heeft bij de rechtbank Amsterdam  ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning gevorderd wegens het feit dat de huurder met het kweken van 51 hennepplanten in het gehuurde zich niet als goed huurder gedraagt (artikel 7:213 BW).

 

Huurder geeft aan tijdens een prikincident op zijn werk op de Intensive Care afdeling besmet te zijn geraakt met het HIV-virus. Huurder gebruikt verschillende medicijnen tegen het virus die als bijwerking onder meer misselijkheid en braken hebben. Ter onderdrukking van de bijwerkingen gebruikt huurder vijf gram cannabis per dag. Huurder is na het incident arbeidsongeschikt geworden en ontvangt een uitkering. Vanwege het gebrek aan financiële middelen is huurder uiteindelijk in het gehuurde hennepplanten gaan telen. Huurder heeft 51 hennepplanten nodig om voortdurend voldoende cannabis te hebben.

 

De kantonrechter (eerste aanleg) heeft geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen door de benodigde 51 hennepplanten in zijn woning te kweken. De huurder heeft kennelijk geen andere mogelijkheid om voldoende goed werkende cannabis tot zijn beschikking te hebben. Het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigd het vonnis van de kantonrechter.

 

Het Gerechtshof Amsterdam merkt op dat er geen grief (bezwaar tegen de betreffende  rechtsoverweging van de kantonrechter) is gericht tegen de rechtsoverweging van het bestreden vonnis dat de huurder de 51 hennepplanten nodig heeft om te kunnen voorzien in zijn behoefte van vijf gram per dag. Ook is er geen grief gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat vaststaat dat de huurder alle cannabis van de teelt zelf gebruikt. Het Gerechtshof Amsterdam dient om deze reden van de juistheid van een en ander uit te gaan. Daarnaast is van belang dat er geen specifiek verbod op het kweken van hennep is opgenomen in de huurovereenkomst. De meldingen van buurtbewoners omtrent overlast worden door het Gerechtshof Amsterdam aan de kant geschoven.

 

Het Gerechtshof Amsterdam neemt in overweging dat indien in de toekomst mocht blijken dat er een bruikbaar en betaalbaar alternatief is voor de huurder om in zijn cannabisbehoefte te voorzien en de teelt van hennep in de woning niet langer noodzakelijk is, het goed mogelijk is dat de bijzondere omstandigheden die er thans toe leiden dat de vordering van de verhuurder moet worden afgewezen zich niet langer voordoen en de vordering dan in de toekomst wellicht wel toewijsbaar is.

 

Conclusie
Bij het constateren van hennepteelt worden alle omstandigheden van het geval meegenomen. Het aantreffen van meer dan 51 hennepplanten in een gehuurde woning maakt zodoende niet dat de verhuurder de huurovereenkomst gemakkelijk kan doen eindigen.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Roy Kamphuis

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.