Hennepteelt en verhuur (deel I)

Hennepteelt en verhuur (deel I)
Advocatuur 2 oktober 2019 3 min. leestijd

Recentelijk zijn er twee uitspraken gepubliceerd met betrekking tot hennepteelt voor eigen gebruik. In dit artikel wordt het bestuursrechtelijk traject besproken, volgende week in deel 2 het civielrechtelijk traject in een huursituatie.

 

De burgemeester is in beginsel op grond van de Opiumwet (artikel 13b) bevoegd een woning of bedrijfspand in zijn gemeente te sluiten (een last onder bestuursdwang op te leggen) voor een bepaalde periode indien in een woning of bedrijfspand drugs is aangetroffen (Wet Damocles). De gemeente stelt beleidsregels op ter nadere invulling van de bevoegdheid die is toegekend op grond van de Opiumwet (het Damoclesbeleid). Het voornaamste doel van de sluiting is om de woning of het bedrijfspand ‘uit de loop’ te halen.

 

Vijf hennepplanten voor eigen gebruik 

Indien er een geringe hoeveelheid hennep in een woning wordt aangetroffen, wordt aangenomen dat de hennep bestemd is voor eigen gebruik. Om te bepalen wat een geringe hoeveelheid is, wordt aangesloten bij de door het Openbaar Ministerie toegepaste criteria, waarbij in beginsel een hoeveelheid van vijf hennepplanten als hoeveelheid voor eigen gebruik wordt aangemerkt. Dit is vastgelegd in de ‘Aanwijzing Opiumwet’.

 

Veertig hennepplanten (1.340 gram hennep) voor eigen gebruik 

Op 23 juli 2019 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij in een woning (op de zolder) een in werking zijnde hennepkwekerij met in totaal 40 hennepplanten zijn aangetroffen. De burgemeester van de gemeente Terneuzen heeft na de vondst op grond van het Damoclesbeleid besloten om de woning met ingang van 25 juli 2019 voor de duur van drie maanden te sluiten.

 

De bewoner en tevens eigenaar van de woning heeft tegen dit besluit (ontvangen op 4 juli 2019) een procedure aangespannen. De eigenaar stelt dat de aangetroffen 40 hennepplanten zijn bestemd voor eigen medicinaal gebruik vanwege ernstige chronische zenuwpijn. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad Van State (ABRvS) heeft in een andere zaak (rechtsoverweging 7.1) geoordeeld dat het aan de rechthebbende is om aannemelijk te maken dat de aangetroffen hoeveelheid drug[RK4] [JR5] s voor eigen gebruik zijn.

 

De eigenaar geeft aan zelf hennep te kweken om deze in olie te verwerken en te gebruiken ter pijnbestrijding en slaapbevordering. Hij heeft dit onderbouwd met verklaringen van zijn huisarts. De huisarts heeft verklaard dat de zelfgekweekte olie tot nu toe het meest effectieve pijnstillingsmiddel met de minste bijwerkingen blijkt te zijn. De huisarts kan geen olie voorschrijven met dezelfde verhouding CBD en THC als de zelfgekweekte olie van de eigenaar.

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het betoog van verzoeker over zijn gebruik van hennepolie helder en consistent en bieden de verklaringen van de huisarts voldoende onderbouwing voor zijn stelling dat hij dit gebruikt als meest effectief middel ter pijnbestrijding en dat dit medisch noodzakelijk is. Gelet op het voorgaande vindt de voorzieningenrechter het aannemelijk dat de aangetroffen hoeveelheid hennepplanten zijn bedoeld voor eigen (medicinaal) gebruik.

 

Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat er in de woning geen andere zaken zijn aangetroffen die wijzen op drugshandel, zoals weegschalen, gripzakjes of verpakkingsmateriaal. De meldingen van buurtbewoners dat er regelmatig na korte tijd personen met volle sporttassen de woning verlieten acht de voorzieningenrechter onvoldoende om vast te stellen dat er sprake zou zijn van drugshandel. De eigenaar geeft daarbij aan dat hij twee dochters heeft die om de week bij hem logeren en na afloop door de huidige partner van de ex-vrouw of andere familieleden worden opgehaald. In de sporttassen zitten de spullen van zijn dochters.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester onder de gegeven omstandigheden niet bevoegd was om tot sluiting van de woning over te gaan.

 

Conclusie

Het Damoclesbeleid biedt de burgemeester de bevoegdheid om hard op te treden tegen drugscriminaliteit. Het Damoclesbeleid wordt echter door de rechter steeds kritischer getoetst, hetgeen blijkt uit deze uitspraak.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Roy Kamphuis.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.