BV online oprichten mogelijk per 1 augustus 2021

Notariaat 25 september 2019 2 min. leestijd

Op 11 juli 2019 is in het Publicatieblad van de Europese Unie de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen gepubliceerd. Uit deze richtlijn volgt dat lidstaten van de Europese Unie het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk moeten maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen zoals de BV langs digitale weg kunnen worden opgericht.

 

Op grond van Nederlandse wetgeving is voor de oprichting van een kapitaalvennootschap nu nog een papieren notariële akte vereist. Bij de implementatie van de Europese richtlijn zal in de wet een mogelijkheid worden gecreëerd om de oprichting van een BV in ieder geval te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte. Dit houdt in dat de notariële akte - in plaats van op papier - als digitaal document wordt ondertekend.

 

Omdat de richtlijn vereist dat de oprichting van een kapitaalvennootschap volledig online dient te geschieden, zal ook de identificatie van de oprichters en de ondertekening van de notariële akte digitaal mogelijk moeten worden gemaakt. Daarvoor zijn een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel en een betrouwbare digitale handtekening vereist. Een notaris zal dus mogelijk aan de hand van videoconferentie een cliënt identificeren. Ten behoeve van de digitale ondertekening wordt een digitaal instrument ontwikkeld.

 

Als gevolg van deze digitalisering zal het dus in beginsel niet langer nodig zijn om bij een notaris langs te gaan voor de oprichting van een BV.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met de sectie ondernemingsrecht van VDB Notarissen.

Terug