Annotatie: Beroepsaansprakelijkheid accountant, persoonsgericht onderzoek

Advocatuur 31 juli 2019

In het laatste nummer (aflevering 6) van het vakblad Jurisprudentie in Nederland (JIN) schreef mr. Patricia Bossema – de Greef een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2019 waarbij beroepsaansprakelijkheid centraal staat. In het arrest van 17 mei 2019 wordt door de Hoge Raad verduidelijkt dat accountants ook ten opzichte van derden (niet zijnde de opdrachtgever) zorgvuldig dienen te handelen. In het algemeen geldt een hoge drempel voor aansprakelijkheid. De vraag of een accountant zorgvuldig ten opzichte van derden handelt wordt mede ingevuld door de geldende beroeps- en gedragsregels. De vijf fundamentele beginselen die zijn vastgelegd in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (Vgba) zijn richtinggevend. Het gaat om de beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Voor accountants bij zogenaamde assurance opdrachten geldt bovendien het zesde beginsel onafhankelijkheid.

 

Lees hier de annotatie.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.