UBO-register

UBO-register
Notariaat 28 oktober 2020

Het UBO-register is per 27 september 2020 in werking getreden. Vanaf deze datum dienen nieuw opgerichte entiteiten hun UBO(‘s) direct te registreren. Op reeds bestaande entiteiten is een overgangsperiode van toepassing.

Wat is een UBO?

Een UBO (‘ultimate beneficial owner’) is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten danwel om feitelijke zeggenschap.

Ook natuurlijke personen met een percentage van 25% of minder aandelen/stemrecht kunnen als UBO worden aangemerkt als zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap hebben. Enkele voorbeelden van zeggenschap en/of invloed kunnen zijn: aandeelhouders die via een overeenkomst of op grond van statuten danwel een afspraak zeggenschap in de organisatie hebben.

Mocht geen van de voornoemde categorieën leiden tot ten minste één UBO, dan zal er sprake zijn van een zogenaamde pseudo-UBO. Het hoger leidinggevend personeel (het statutaire bestuur) zal in dat geval als UBO worden aangemerkt. Ook hier gaat het om natuurlijk personen.

Wat betekent het UBO-register voor u?

Ondernemingen en rechtspersonen die reeds op 27 september 2020 staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel hebben 18 maanden de tijd (derhalve tot uiterlijk 27 maart 2022) om hun UBO(‘s) te registreren.

Na 27 september 2020 op te richten rechtspersonen of personenvennootschappen zijn verplicht hun UBO(’s) meteen in te schrijven. Indien bij de oprichting een notaris betrokken is, zal dit in de praktijk tot gevolg hebben dat deze de UBO(’s) meteen inschrijft. Maar ook wanneer geen notaris betrokken is (bijvoorbeeld in geval van personenvennootschappen) geldt de eis van verplichte inschrijving ter gelegenheid van de oprichting.

Sancties

Het verzorgen van de UBO-registratie is een verplichting van de statutaire bestuurder van een rechtspersoon. Deze bestuurder is bovendien verantwoordelijk voor een actuele vermelding van de geregistreerde gegevens. De UBO zelf heeft overigens een zogenaamde meewerkplicht.

Indien de opgaaf van de (pseudo-)UBO niet, niet juist of niet volledig is gedaan kan dat leiden tot bijvoorbeeld hechtenis voor de duur van maximaal zes maanden, een taakstraf of een geldboete tot maximaal € 20.750,00.

Stappenplan

Heeft u behoefte aan advies over u eigen situatie? Onze specialisten tonen u middels een stappenplan wie de UBO is en hoe u hem/haar registreert. Bij vragen staan wij uiteraard voor u klaar.

Download stappenplan voor UBO-registratie!

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.